VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o uložení, příp. o zrušení povinností podnikům s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 - velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“) na základě analýzy relevantního trhu č. 1 - velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě návrhy rozhodnutí o uložení, příp. o zrušení povinností podnikům s významnou tržní silou (dále jen „návrhy rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 22. dubna 2020 v částce 4/2020 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/1/04.2020-3.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrhy rozhodnutí předkládají ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí příslušná správní řízení s účastníky řízení.

 

Konzultované návrhy rozhodnutí:

 • AXFONE LLC, se sídlem 19801 Wilmington, Delaware, 108 West 13th St., Spojené státy americké, registrační číslo 5630538
 • BT Limited, organizační složka, se sídlem 81 Newgate Street, EC1A 7AJ, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, číslo společnosti: 2216369
 • CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČO: 04084063
 • COPROSYS a.s., se sídlem Na Kopci 239, 573 05 Chrudim, IČO: 45534152
 • ČD - Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČO: 61459445
 • České Radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČO: 24738875
 • Český bezdrát s.r.o., se sídlem Zámečnická 592, 742 58 Příbor, IČO: 25902415
 • Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 28175492
 • FIXNET s.r.o., se sídlem Pravdova 1274, 342 01 Sušice, IČO: 26357739
 • ha-vel internet s.r.o., se sídlem Olešní 587/11a, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 25354973
 • IPEX TELCO a.s., se sídlem Roháčova 1095/77, 130 00 Praha 3, IČO: 08287627
 • J.S.tel s.r.o., se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 28950763
 • miniTEL s.r.o., se sídlem Nové sady 603/39, 602 00 Brno, IČO: 27718808
 • Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 03213595
 • NEW TELEKOM, spol. s r.o., se sídlem Přípotoční 1519/10c, 100 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 26690471
 • Nordic Telecom s.r.o., se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 04001281
 • PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25816179
 • sipcz.net s.r.o., se sídlem Hlučínská 515/201, 725 29 Ostrava - Petřkovice, IČO: 29394881
 • Spinoco Czech Republic, a.s., se sídlem Ovocný trh 573/12, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 24768774
 • Telco Pro Services, a.s., se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 29148278
 • T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 64949681
 • VM Telecom CZ, s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 24764990
 • Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 25788001
 • xPhoNet CZ s.r.o., se sídlem U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 29047102

 

Konzultovaný návrh rozhodnutí o zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou:

 • SMART Comp. a.s., se sídlem Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno - Bystrc, IČO: 25517767

 

odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Diskuze je uzavřena.

Soubory ke stažení
Top