VÝZVA k uplatnění připomínek k Oznámení záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby<br />A) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné tel

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zveřejnil podle § 39 odst.1 a na základě § 143 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), Oznámení záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby:

A) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích,
B) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupnou pro koncové uživatele podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích.

Oznámení záměru obsahuje podmínky, které Úřad zamýšlí stanovit v rámci povinnosti poskytovat univerzální službu, včetně rozsahu dílčích služeb a území, jehož se bude uložení povinnosti poskytovat univerzální službu týkat.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 30931/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

ČESKÝ TELECOM, a.s. doručeno dne 29.8.2005

Ministerstvo informatiky doručeno dne 5. 9. 2005

Top