VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat speciální koncová zařízení

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 39 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) záměr o uložení povinnosti přístupu zdravotně postižených osob k dílčím službám podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) poskytovaným nejen v pevném místě, rovnocenného s přístupem, který využívají ostatní spotřebitelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. c) Zákona.

Připomínky k záměru lze v souladu s § 130 odst. 6 Zákona uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-23 345/2022-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Připomínky uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 a 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek

Soubory ke stažení
Top