ZADUS

Český telekomunikační úřad vydal v rámci univerzální služby rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat osobám se zvláštními sociálními potřebami podle § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za běžných obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) zákona o elektronických komunikacích, a to nejen v pevném místě (§ 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích).

Povinnost poskytovat zvláštní ceny je uložena společnostem O2 Czech Republic a.s.T-Mobile Czech Republic a.s.Vodafone Czech Republic a.s. a PODA a.s.

Vzhledem k tomu, že je povinnost poskytovat zvláštní ceny uložena více podnikatelům, vede Český telekomunikační úřad pro účely zamezení dvojího čerpání cenového zvýhodnění seznam osob, kterým byla zvláštní cena přiznána a je poskytována (viz § 38 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích).

Z důvodu bezpečnosti dat jsou přílohy v souborech .zip opatřeny heslem. Pro získání hesla kontaktujte administrátora aplikace na adrese zadus@ctu.cz.

Top