VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2013-YY, trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2013-YY, trhu – č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

Připomínky k návrhu OOP č. A/5/XX.2013-YY lze uplatnit do 1 měsíce od data zveřejnění.

čj. ČTÚ-17 304/2011-609/VI. vyř.
odbor analýz trhů


Výsledky veřejné konzultace:

  • vypořádání připomínek zde
  • stanovisko ÚOHS zde

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

GTS Czech s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic, a.s.,
doručeno 22. 5. 2013

Telefónica Czech Republic a.s., doručeno 22. 5. 2013

T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno 22. 5. 2013

Top