VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2013-YY, trhu č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2013-YY, trhu – č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity.

Připomínky k návrhu OOP č. A/6/XX.2013-YY lze uplatnit do 1 měsíce od data zveřejnění.

čj. ČTÚ-22 152/2013-609/II. vyř.
odbor analýz trhů


Výsledky veřejné konzultace:

  • vypořádání připomínek zde
  • stanovisko ÚOHS zde

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

GTS Czech s.r.o., doručeno 8. 11. 2013

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 11. 11. 2013

T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno 11. 11. 2013

Top