VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2013-YY, trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2013-YY, trhu – č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích.

Připomínky k návrhu OOP č. A/7/XX.2013-YY lze uplatnit do 1 měsíce od data zveřejnění.

čj. ČTÚ-20 344/2013-609/II. vyř.
odbor analýz trhů


Výsledky veřejné konzultace:

  • vypořádání připomínek zde
  • stanovisko ÚOHS zde

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno dne 27. 6. 2013

GTS Czech s.r.o., doručeno dne 28. 6. 2013

PPF Mobile Services a.s., doručeno dne 28. 6. 2013

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno dne 28. 6. 2013

Vodafone Czech Republic a.s., doručeno dne 1. 7. 2013

Top