VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/8/XX.2012-Y, trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/8/XX.2012-Y, trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích.

Připomínky k návrhu OOP č. A/8/XX.2012-Y lze uplatnit do 31. ledna 2013 ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-267 194/2012-609
odbor analýz trhů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR (APKT), doručeno 30. ledna 2013

GTS Czech s.r.o., doručeno 21. ledna 2013

PPF Mobile Services a.s., doručeno 30. ledna 2013

T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno 31. ledna 2013

Vodafone Czech Republic a.s., doručeno 31. ledna 2013

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 31. ledna 2013

Top