VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysí

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení čl. IV zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, návrh opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání včetně příloh.

Úřad v tomto opatření stanoví lhůty, podmínky a způsob postupu při procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání, včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání zemského analogového televizního vysílání v České republice, za účelem sestavení sítě elektronických komunikací pro multiplex veřejné služby, dalších sítí pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání a jedné sítě umožňující regionální zemské digitální televizní vysílání.

Protože se navrhované opatření dotýká televizního vysílání, konzultuje Úřad podle § 130 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích návrh s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Ministerstvem kultury. Protože se navrhované opatření rovněž dotýká ochrany hospodářské soutěže, Úřad konzultuje návrh rovněž s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Vzhledem k žádosti Ministerstva informatiky Úřad konzultuje podle § 130 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích navrhované opatření i s tímto ministerstvem.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne jeho uveřejnění. Tato zkrácená lhůta byla stanovena v souladu s § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích s ohledem na možnost dodržení lhůt kogentně stanovených pro některé provozovatele vysílání s licencí zákonem č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Pro zkrácení lhůty svědčí rovněž skutečnost, že návrh byl dlouhodobě připravován v součinnosti s dotčenými subjekty.

ČTÚ čj. 41 592/2006-613
odbor správy kmitočtového spektra


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Karneval Media s.r.o.  doručeno 02.08.2006

B PLUS TV a.s. doručeno 11.08.2006

První zpravodajská a.s. doručeno 15.08.2006

Česká televize doručeno 15.08.2006

Televize FEBIO s.r.o. doručeno 15.08.2006

Stanice O, a.s. doručeno 15.08.2006

Barrandov Studio a.s. doručeno 15.08.2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) doručeno 15.08.2006

RADIOKOMUNIKACE a.s. doručeno 16.08.2006

FTV Prima, spol. s r.o. doručeno 16.08.2006 - nezveřejněno, považováno za důvěrné informace

Czech Digital Group, a.s. doručeno 16.08.2006

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. doručeno 16.08.2006

T-Mobile Czech Republic a.s. doručeno 16.08.2006

PROFI-INVEST, a.s. doručeno 16.08.2006

ČESKÁ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ (ČAKK) doručeno 16.08.2006

Regionální Televizní Agentura, a.s. (RTA), Českomoravská televizní, s.r.o., EMURFILM, s.r.o., FATEM - TV, a.s., GIMI, spol. s r.o., Studio CLIPPER s.r.o., V+J s.r.o. doručeno 16. 8.2006

CET 21 spol.s.r.o. doručeno 16.08.2006 - nezveřejněno, považováno za důvěrné informace

Český rozhlas doručeno 17.08.2006

Regionální televize DAKR, s.r.o., TV LYRA s.r.o., TV Vřídlo, s.r.o., TV MORAVA, s.r.o., ZAK TV s.r.o., GENUS TV a.s. doručeno 18.08.2006 - nezveřejněno, považováno za důvěrné informace

Záznam stanovisek vyslovených účastníky workshopu konaného dne 24. 8. 2006 Českým telekomunikačním úřadem k opatření obecné povahy „Technický plán přechodu na digitální televizní vysílání (TPP)“

Top