VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2014-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval v souladu s § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2014-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění všeobecného oprávnění č. VO-S/1/01.2012-2.

Toto všeobecné oprávnění se vydává v souvislosti s potřebou stanovit konkrétní podmínky potřebné pro ochranu spotřebitele podle § 10 odst. 1 písm. f) Zákona.

Úřad podle § 130 písm. 1 odst. b) Zákona předkládá návrh všeobecného oprávnění k veřejné konzultaci.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-38 773/2014-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

O2 Czech Republic a.s., doručeno dne 17. 7. 2014

Vodafone Czech Republic a.s., doručeno dne 21. 7. 2014

T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno dne 22. 7. 2014

Top