VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o ceně ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – „Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích“

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy relevantního trhu č. 2 - „Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích“ návrhy rozhodnutí o ceně pro níže uvedené společnosti (dále jen „návrhy rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 13. dubna 2016 v částce 8/2016 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/2/04.2016-6.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze § 130 odst. 6 Zákona uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí příslušná správní řízení s účastníky řízení.

Konzultované návrhy rozhodnutí:

odbor ekonomické regulace


Diskuze je uzavřena.


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.


Stanovisko ÚOHS uplatněné mimo veřejnou konzultaci je uvedeno zde.

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Navrhuji opravit pravopisné

22.08.2016 - 21:45 Milan Chladil

Navrhuji opravit pravopisné chyby, zejména shodu podnětu s přísudkem (Air Telecom ř. 242, O2 ř. 206 atp.)

Top