Zprávy o vývoji trhu

ČTÚ průběžně monitoruje vývoj na trhu služeb elektronických komunikací a výsledky zpracovává ve zprávách o vývoji trhu. Aby bylo možné zachytit vývoj trhu v čase, pokrývají tyto zprávy obvykle  pětileté období. Zprávy zachycují faktický vývoj vybraných tržních ukazatelů a mohou tak sloužit jako podklady pro navazující analytickou činnost ať již ČTÚ, tak i čtenářů z řad veřejnosti.

Top