Analýzy relevantních trhů

Český telekomunikační úřad provádí v intervalu 1 až 5 let analýzu relevantních trhů za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. Analýzu trhu Úřad vydává jako opatření obecné povahy. Interval těchto analýz Úřad zvolí podle situace ve vývoji tržních podmínek.

Český telekomunikační úřad zde zveřejňuje rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou a o uložení povinností takovému subjektu, informace o zahájení analýzy relevantního trhu, informace o rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na nadnárodním trhu, informace o rozhodnutích o uložení, zachování, změně nebo zrušení povinností podniku s významnou tržní silou, informace o rozhodnutí o zákazu neodůvodněného nebo nepřiměřeného zvýhodňování některých koncových uživatelů, nepřiměřeného vzájemného vázání služeb, účtování neúměrně vysokých cen nebo omezování hospodářské soutěže stanovením dumpingových cen uloženém podniku s významnou tržní silou.

16. 3. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 2 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
16. 3. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 1 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě nepodnikající fyzické osoby
23. 2. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 8 - původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
23. 2. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
1. 2. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 11 - velkoobchodní plný přístup k účastnickému kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb elektronických komunikací

Stránky

Top