Správní poplatky pro průkazy a zkoušky

Podání žádosti o vykonání zkoušky včetně vydání průkazu 600 Kč
Podání žádosti o uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU, včetně vydání průkazu 400 Kč
Vydání nového průkazu do jednoho roku ode dne pozbytí platnosti průkazu 400 Kč
Prodloužení platnosti průkazu (žádost podána do 30 dnů před koncem platnosti) 200 Kč
Provedení změn v osobních údajích držitele průkazu 200 Kč
Vydání duplikátu průkazu 100 Kč

Správní poplatek se platí na účet ČTÚ:

  • u průkazů VFL, GOC, ROC, VFN, OFP, TEL, LRC, SRC, OFV, HAREC a NOVICE (a starších GO, LR, OF, OFN, RO, SR a VF):
    – na účet č. 3711-60426011/0710, vedený u ČNB, pobočka Praha město,
    při platbě ze zahraničí: SWIFT CODE – CNBACZPP; IBAN – CZ52 0710 0037 1100 6042 6011 (všechny poplatky za převod ze zahraničí musí být hrazeny žadatelem);
  • u průkazů OFL (a starších OFC) u zkušební komise v Praze na účet č. 3711-5920041/0710, vedený u ČNB, pobočka Praha město;
  • u průkazů OFL (a starších OFM) u zkušební komise v Ostravě na účet č. 3711-6823761/0710, vedený u ČNB, pobočka Ostrava.
Variabilní symbol platby se tvoří podle vzorce:
  • 4300DDMMRR pro vydání nového průkazu a uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU;
  • 4400DDMMRR pro prodloužení průkazu a pro provedení změn v průkazu;
  • 4500DDMMRR pro vydání duplikátu průkazu,

kde pátý až desátý znak je datum narození ve tvaru dd-mm-rr. Konstantní symbol je 1148 pro platbu bankovním převodem nebo 1149 pro platbu poštovní poukázkou.

Platbu správního poplatku je také možno provést kolkem. Platba v hotovosti není možná.
Top