Druhy průkazů

 1. Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby – VFL
  opravňuje jeho držitele k obsluze letadlových stanic, letadlových pozemských stanic, leteckých stanic a leteckých pozemských stanic.
  [V přihlášce volba a)]
  Zkušební otázky (verze 12/2022)     Osnovy ústní zkoušky
   
 2. Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby – OFL
  opravňuje jeho držitele k obsluze letadlových stanic, letadlových pozemských stanic, nebo leteckých stanic provozovaných na kmitočtech přidělených výhradně letecké pohyblivé službě nebo letecké pohyblivé družicové službě, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků. Při obsluze leteckých stanic nesmí být poskytovány letové provozní služby. Průkaz je platný pouze na území České republiky.
  [V přihlášce volba b)]
  Zkušební otázky (verze 12/2022)     Osnovy ústní zkoušky
   
 3. Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby – GOC
  opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic a pobřežních stanic provozovaných v pásmech velmi krátkých vln systému GMDSS na lodích SOLAS (s podmínkou povinného vybavení systémem GMDSS). Průkaz se vydává v souladu s Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), Rozhodnutím CEPT ERC/DEC(99)01 a Úmluvou IMO STCW 1978 v posledním znění (ust. IV/2). Obvykle o něj žádají (budoucí) profesionální námořní důstojníci, kteří musí projít speciálním praktickým kursem v ovládání komunikační techniky v rámci systému GMDSS a doložit dosažení středního odborného vzdělání.
  [V přihlášce volba c)]
  Zkušební otázky (verze 12/2022)     Osnovy ústní zkoušky
   
 4. Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby – ROC
  opravňuje jeho držitele k obsluze stanic systému GMDSS v pásmu velmi krátkých vln na lodích SOLAS (s podmínkou povinného vybavení systémem GMDSS) – obvykle o něj žádají (budoucí) profesionální námořní důstojníci, kteří musí projít speciálním praktickým kurzem v ovládání komunikační techniky v rámci systému GMDSS a doložit dosažení středního odborného vzdělání.
  [V přihlášce volba d)]
  Zkušební otázky (verze 12/2022)     Osnovy ústní zkoušky
   
 5. Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty – VFN
  opravňuje jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice v námořní pohyblivé službě, která nevyužívá kmitočtová pásma GMDSS. Průkaz je určený pro obsluhu starších typů radiostanic, které nejsou vybavené DSC kontrolérem. Držitel průkazu VFN je oprávněn obsluhovat radiostanice ve všech pásmech námořní pohyblivé služby.
  [V přihlášce volba e)]
  Zkušební otázky (verze 09/2023)     Osnovy ústní zkoušky včetně přílohy – angl. textů
   
 6. Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby – OFP
  opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic v námořní pohyblivé službě ve vzdálenosti do 20 námořních mil od linie odlivu oficiálně uznávané pobřežním státem, využívající pouze kmitočtová pásma velmi krátkých vln, bez použití prvků systému GMDSS, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků. Průkaz je určený pro obsluhu starších typů radiostanic, které nejsou vybavené DSC kontrolérem.
  (Pozn.: Od 1. 9. 2019 tento průkaz nahrazuje dosavadní omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a vnitrozemské vodní cesty – OFN, pro plavbu v pobřežních mořských vodách.)
  [V přihlášce volba f)]
  Zkušební otázky (verze 12/2023)     Osnovy ústní zkoušky
   
 7. Průkaz pozemního radiotelegrafisty – TEL
  opravňuje jeho držitele k obsluze radiotelegrafní stanice v pásmech krátkých vln. Součástí zkoušky je praktická zkouška z telegrafie.
  [V přihlášce volba g)]
  Zkušební otázky     Pokyny pro zkoušky telegrafisty
   
 8. Průkaz HAREC operátora třídy A (s mezinárodní platností)
  opravňuje jeho držitele k obsluze stanice amatérské služby ve všech určených pásmech s použitím maximálního povoleného výkonu.
  [V přihlášce volba h)]
  Zkušební otázky (verze 03/2022)
   
 9. Průkaz NOVICE operátora třídy N (s mezinárodní platností)
  opravňuje jeho držitele k obsluze stanice amatérské služby v určených pásmech pro tuto operátorkou třídu s maximálním povoleným výkonem 10 W.
  [V přihlášce volba i)]
  Zkušební otázky (verze 03/2022)
   
 10. Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby – LRC
  opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic využívajících všechna kmitočtová pásma systému GMDSS na non-SOLAS lodích (jedná se o dobrovolný výběr z prvků GMDSS, mezi něž patří i systém DSC, kterým je dnes vybavena většina lodních radiostanic), které nemají podmínku vybavení systémem GMDSS. Průkaz se vydává v souladu s Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a Doporučením CEPT ERC/REC 31-05. Uchazeči musí projít speciálním praktickým kurzem v ovládání komunikační techniky vyhrazené pro LRC v rámci systému GMDSS. Průkaz LRC je určený pro obsluhu moderních lodních radiostanic vybavených prvky systému GMDSS (DSC kontrolér, zařízení družicového systému INMARSAT, EPIRB bóje, NAVTEX, SART) ve všech pásmech námořní pohyblivé služby.
  [V přihlášce volba j)]
  Zkušební otázky (verze 12/2022)     Osnovy ústní zkoušky včetně přílohy – angl. textů
   
 11. Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby – SRC
  opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic využívajících kmitočtová pásma velmi krátkých vln systému GMDSS používaných na základě dobrovolnosti, na non-SOLAS lodích (mezi prvky GMDSS patří i systém DSC, kterým je dnes vybavena většina lodních VKV radiostanic), které nemají podmínku vybavení systémem GMDSS. Průkaz se vydává v souladu s Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a Doporučením CEPT ERC/REC 31-04. Uchazeči o tento průkaz musí projít speciálním praktickým kursem v ovládání komunikační techniky vyhrazené pro SRC v rámci systému GMDSS. Průkaz SRC je určený pro obsluhu moderních VKV lodních radiostanic vybavených DSC kontrolérem (většina lodních radiostanic) a jeho držitel je rovněž vyškolen v zacházení s dalšími prvky systému GMDSS (EPIRB bóje, NAVTEX a SART). Tento průkaz je celoevropsky uznáván a lze jej rovněž použít pro obsluhu lodních stanic na vnitrozemských vodních cestách.
  [V přihlášce volba k)]
  Zkušební otázky (verze 02/2023)     Osnovy ústní zkoušky včetně přílohy – angl. textů
  Seznam akreditovaných školicích středisek pro operátory SRC a další informace MD ČR

   
 12. Omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby – OFV
  opravňuje jeho držitele k obsluze lodních nebo pobřežních stanic na vnitrozemských vodních cestách v rámci radiotelefonní služby, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků. Průkaz OFV je určen pro obsluhu lodních stanic na vnitrozemských vodních cestách členských států úmluvy RAINWAT, tedy na vodních cestách v České republice nebo na zahraničních vnitrozemských vodních cestách.
  (Pozn.: Od 1. 9. 2019 tento průkaz nahrazuje dosavadní omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a vnitrozemské vodní cesty – OFN, pro plavbu na zahraničních vnitrozemských vodních cestách.)
  [V přihlášce volba l)]
  Zkušební otázky (verze 09/2023)

 

Vzory průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení (09/2023)

Top