Tiskové zprávy

4. 8. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA k problematice postupu ČTÚ ve věci případů přesměrování připojení k Internetu prostřednictvím linek se zvláštním tarifem
1. 8. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
1. 8. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA ke druhému zasedání výběrové komise pro výběrové řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby
28. 7. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA k vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: doplňkové služby, podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikacích
28. 7. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA k předkládání přihlášek do výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby a k prvnímu zasedání výběrové komise
14. 7. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA Ukončení prvního cyklu analýz trhů v oblasti elektronických komunikací
13. 7. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA k oznámení Evropské komise z 7. července 2006 o ukončení řízení vedených s Českou republikou ve věci nesplnění některých povinností vyplývajících z regulačního rámce EU pro elektronické komunikace
19. 6. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA k závěrečnému jednání Regionální radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (RRC-06)
15. 6. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA k oznámení společností ČESKÝ TELECOM, a.s. ze dne 14. června 2006
12. 6. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA k vyhodnocení poskytování služby přenesení čísla mezi podnikateli zajišťujícími veřejnou mobilní telefonní síť
9. 6. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA o kontrole stavu pokrytí signálem a zajištění služeb sítí UMTS společnostmi T-Mobile Czech Republic a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o. na území Hlavního města Prahy
5. 4. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA k oznámení ČESKÉHO TELECOMU, a.s. ze dne 5. dubna 2006
20. 3. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 3/2006 k předkládání přihlášek do výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby: přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, a k prvnímu zasedání výběrové komise
27. 1. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 2/2006 ke třetímu zasedání výběrové komise pro výběrové řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby: služby veřejných telefonních automatů
3. 1. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 1/2006 k předkládání přihlášek do výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby: služby veřejných telefonních automatů, a k prvnímu zasedání výběrové komise
12. 12. 2005
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 16/2005 k druhému zasedání výběrové komise pro výběrového řízení na poskytovatele dílčích služeb v rámci univerzální služby:
5. 12. 2005
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 15/2005 k předkládání přihlášek do výběrového řízení na poskytovatele dílčích služeb v rámci univerzální služby:
25. 8. 2005
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 14/2005 Bezšňůrové telefony 8213; od příštího roku bude možné používat již jen některé
1. 7. 2005
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 13/2005 k varovným informacím před možným zneužitím, kopírováním a zničením SIM karty mobilního telefonu
6. 5. 2005
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 11/2005 Upozornění Českého telekomunikačního úřadu Bezšňůrové telefony - od 1. ledna 2006 bude možné používat již jen některé
29. 4. 2005
Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě UMTS
29. 4. 2005
TISKOVÁ ZPRÁVA Udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz
26. 4. 2005
TISKOVÁ ZPRÁVA Předkládání žádostí do výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz
20. 4. 2005
TISKOVÁ ZPRÁVA k druhému zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v pásmu 872 MHz
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA K výběrovému řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v pásmu 872 MHz
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA o přečíslování veřejných telefonních sítí
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA - Současný stav služby volba operátora a další postup prací při zavedení přenositelnosti čísel
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k cenovému rozhodnutí č. 01/PROP/2002
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA ke stavu příprav zavedení služby výběru operátora a přenositelnosti čísel v České republice
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k přečíslování telefonních stanic v České republice
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA: ADSL
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA: ZMĚNY VYSÍLACÍCH KANÁLŮ V SOUVISLOSTI S UVOLŇOVÁNÍM 12. TV KANÁLU PRO DIGITÁLNÍ ROZHLAS
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA: K TISKOVÉ KONFERENCI APVTS
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA: SÁZKA O SCHOPNOSTECH UMĚLÉ INTELIGENCE
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA: K problematice sporů o propojení sítí pro služby využívající technologii ADSL
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA: Ke kontrole veřejných telefonních automatů
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA: ADSL - ROZHODNUTÍ O PROPOJENÍ
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA: NOVÁ STUDIE - POROVNÁNÍ CEN ADSL V ČR A V EVROPĚ
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA: STANOVISKO ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU K PROBLEMATICE AGREGACE U SLUŽEB ŠIROKOPÁSMOVÉHO PŘÍSTUPU K INTERNETU S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE ADSL
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA: Výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA: Ke kontrole veřejných telefonních automatů (VTA)
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA: K výběrovému řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k předkládání žádostí do výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k prvnímu zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k druhému zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k třetímu zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k rozhodnutí ČTÚ o výběru nejvhodnějších žádostí pro udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Českého telekomunikačního úřadu k procesu přechodu na digitální televizní zemské vysílání v České republice
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k problematice využívání geografických čísel pro přístup k síti Internet
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Zahájení činnosti řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz

Stránky

Top