VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu Nákladového modelu pro službu národního roamingu a služeb PPDR ve veřejné mobilní síti

Český telekomunikační úřad zpracoval v souvislosti s výběrovým řízením na udělení práv k využívání radiových kmitočtů v pásmu 700 MHz a kmitočtů v pásmu 3400–3600 MHz nákladový model pro službu národního roamingu ve veřejné mobilní síti, službu poskytnutí národního roamingu pro potřeby krizové komunikace bezpečnostních a krizových složek a metodiky pro výpočet nákladově orientované ceny služby zajištění prioritních PPDR služeb, včetně realizace požadavků na dokrytí zájmových území a specifických objektů (dále jen „Nákladový model“).

Připomínky k návrhu Nákladového modelu, metodice sběru vstupů a uživatelskému manuálu lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-25 956/2019-611
odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle čl. 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace vč. vypořádání připomínek.

Soubory ke stažení
Top