VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/12/XX.2006-Y, trhu č. 12 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/12/XX.2006-Y, trhu č. 12 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

Úřad v tomto opatření provedl analýzu relevantního trhu za účelem zjištění, zda tento trh je efektivně konkurenční. Podle § 51 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, Úřad jako součást výsledků analýzy uvedl návrh na stanovení podniku s významnou tržní silou a návrh povinností k nápravě.

Vzhledem k tomu, že navrhované opatření se dotýká ochrany hospodářské soutěže, Úřad návrh rovněž konzultuje s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 26 777/2006-609
odbor analýz trhůVýsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde .


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Czech On Line, a.s. doručeno 26. 6. 2006

ETEL, s.r.o. doručeno 22. 6. 2006

TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o. doručeno 26. 6. 2006

ČESKÝ TELECOM, a.s. doručeno 26. 6. 2006

Top