VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1S/XX.2015-Y, trhu č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1S/XX.2015-Y, trhu č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě, vymezeného podle OOP/1/02.2008-2 ve znění OOP/1/04.2012-4.

Připomínky k návrhu OOP č. A/1S/XX.2015-Y lze uplatnit do 1 měsíce od data zveřejnění.

čj. ČTÚ-61 063/2015-611
odbor ekonomické regulace

Diskuze je uzavřena.


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny na diskusním místě zde.

Stanovisko ÚOHS je uvedeno zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s., podáno 26. 10. 2015

Soubory
Top