VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2014-YY, trhu č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2014-YY, trhu – č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě. Úřad návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2014-YY na základě konzultace s Evropskou komisí aktualizoval a doplnil o části věnující se vyhodnocení konkurenčních vlivů z maloobchodního trhu širokopásmového přístupu a též doplnil části analýzy zabývající se návrhem nápravných opatření.

Připomínky k návrhu OOP č. A/4/XX.2014-YY lze uplatnit do 1 měsíce od data zveřejnění.

čj. ČTÚ-19 818/2014-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace:

  • vypořádání připomínek zde
  • stanovisko ÚOHS zde

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 16. 5. 2014

T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno 19. 5. 2014

GTS Czech s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.,
doručeno 19. 5. 2014

Top