VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos d

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/12/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz.

Opatřením obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/12/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz, Úřad podle § 136 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích upravuje komunikační činnosti, které bylo možno vykonávat podle generální licence vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh všeobecného oprávnění vychází z generální licence č. GL–12/R/2000 , v platném znění, která byla vydána před nabytím účinnosti zákona o elektronických komunikacích.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 23820/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

P. Kepák  doručeno dne 20. 6. 2005

V. Včelák  doručeno dne 20. 6. 2005

O. Dudek  doručeno dne 22. 6. 2005

Z. Vágner  doručeno dne 22. 6. 2005

Internet pro všechny  doručeno dne 22. 6. 2005

ZUI  doručeno dne 22. 6. 2005

P. Baďura  doručeno dne 27. 6. 2005

M. Macho   doručeno dne 27. 6. 2005

OS HKFREE  doručeno dne 28. 6. 2005

J. Rafaj  doručeno dne  29. 6. 2005

M. Jezbera  doručeno dne 4. 7. 2005

ČESKÝ TELECOM, a.s.  doručeno dne 13. 7. 2005


Top