VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zahajuje veřejnou konzultaci k záměru neuložit povinnost poskytování základní služby dodání poštovního balíku do 10 kg vnitrostátně. Poskytování ostatních dosud uložených základních služeb, které jsou obsaženy v poštovní licenci stávajícího držitele, České pošty s.p., ČTÚ zamýšlí nadále uložit jako povinnost tak, aby byla podle § 3 odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů zajištěna jejich trvalá dostupnost prostřednictvím sítě provozoven na celém území České republiky ve stanovené kvalitě, za dostupné ceny, každý pracovní den a způsobem, který odpovídá požadavkům úředního doručování písemností podle zvláštního právního předpisu.

ČTÚ provedl podle § 37 odst. 4 zákona o poštovních službách přezkum v oblasti poštovních služeb. Podle § 37 odst. 5 zákona o poštovních službách konzultuje ČTÚ s dotčenými subjekty odůvodněný záměr neuložit nebo uložit povinnost poskytovat a zajišťovat jednotlivé základní služby. Spolu se záměrem ČTÚ zveřejňuje i výstupy z provedeného přezkumu, na jejichž základě byl připraven konzultovaný záměr.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 28. ledna 2022, a to v listinné podobě na adresu Český telekomunikační úřad, odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, nebo v elektronické podobě do datové schránky Úřadu: a9qaats, či elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@ctu.cz.

čj. ČTÚ-54 314/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Připomínky uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 a 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace, vč. vypořádání připomínek

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Ekonomická stabilita budoucího poskytovatele.

20.01.2022 - 15:26 Pavel Zatřepálek

Jako občana nuceného používat některé služby poskytovatele. By zajímalo jak je posuzována ekonomická stabilita držitele licence? V loňském roce jsme se stali svědky, kdy poskytovatelé strategických služeb ukončili svoji činnost, z čistě ekonomických důvodů. Jak je zajištěna služba v případě pokud poskytovatel poštovních služeb, ukončí svoji činnost například vyhlášením insolvence? Je někde zakotvena pojistka například v podobě "doručení poslední instance" ? Kdo by například vyplácel důchody, doručoval úřední písemnosti a podobně? Pošta dále poskytuje služby peněžní poukázky. Jak řeší licence zajištění těchto peněz které byly poskytovateli licence svěřeny k přepravě. V případě úpadku se jistě stanou součástí konkursní podstaty. Pokud na to jako občan, uživatel podívám z pohledu co mě takto postavená licence zaručuje. Tak vlastně jen problémy.

Top