Trh č. 3a – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3a/07.2017-3, trh. č. 3a – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Uložené povinnosti

Cenová regulace

Stanovisko ÚOHS k návrhům rozhodnutí REM a CEN
Připomínky EK k notifikaci návrhů rozhodnutí REM/CEN

Top