VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, nový návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

ČTÚ tak učinil v reakci na rozhodnutí Evropské komise (dále jen „EK“) ze dne 17. února 2022. ČTÚ v souladu s článkem 32, odstavcem 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace a podle § 131 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, upravil svou původní analýzu tohoto relevantního trhu notifikovanou EK dne 18. listopadu 2021, a v jejím novém znění zohlednil všechny připomínky vznesené ze strany EK.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. A/3/XX.2022-X lze uplatnit do 1 měsíce od uveřejnění, tj. do 27. června 2022.

čj. ČTÚ-25 085/2022-611
odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Ostatní obdržená stanoviska, připomínky a názory:


Rámcové vypořádání připomínek uplatněných k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Cenik

31.05.2022 - 11:14 Laurentiu Nedelcu

Ceny mobilních dat jsou ve srovnání s okolními zeměmi střední a východní Evropy nebo dokonce Německem extrémně drahé. A částky zahrnuté ve smlouvách se v průběhu let téměř vůbec nezvýšily, zůstaly stejné po mnoho let, zatímco aplikace/telefony spotřebovávají stále více dat, což znamená, že nakonec zaplatíte více. Platím asi 40-45 eur měsíčně za data a hovory, což je několikanásobně více, než bych zaplatil za stejnou nabídku v zemích jako Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko atd. - Zkontroloval jsem!

Souhlasíme

09.06.2022 - 10:59 FAYN Telecommunications s.r.o.

S návrhem souhlasíme a považujeme jej za potřebný. Podklady a argumenty jsme dodávali již v minulosti.
Lukáš Honek, ředitel
FAYN Telecommunications s.r.o.

Připomínka k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3

27.06.2022 - 15:26 Výbor nezávislého ICT průmyslu, z. s.

VNICTP podporuje aktivity vedoucí k napravení stávající nefunkční situace na trhu velkoobchodního přístupu k mobilním službám a to na základě relevantních, kvalitních dat o trhu a jejich odborné analýze. Situaci na trhu vnímáme jako flagrantní dlouhodobé porušování zákona o hospodářské soutěži, dochází zde k zásadnímu stlačování marží a jiným praktikám. Ohledně specifických připomínek k navrhovanému opatření a analýze ČTÚ se odvoláváme na naše minulé komentáře. Mgr. Martin Dvořák

Top