VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2014-YY, trhu č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2014-YY, trhu – č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity.

Připomínky k návrhu OOP č. A/6/XX.2014-YY lze uplatnit do 1 měsíce od data zveřejnění.

čj. ČTÚ-42 617/2014-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace:

  • vypořádání připomínek zde
  • stanovisko ÚOHS zde

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

O2 Czech Republic a.s., doručeno 22. 7. 2014

GTS Czech s.r.o., doručeno 28. 7. 2014

ha-vel internet s.r.o. – právně zastoupený JUDr. Pavlem Zajícem, advokátem
se sídlem Nad Porubkou 2355, 708 00 Ostrava – Poruba
doručeno 28. 7. 2014

T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno 28. 7. 2014

Vodafone Czech Republic a.s., doručeno 28. 7. 2014

Top