VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/3/XX.2005, kterým se stanoví rozsah vyúčtování ceny podle druhu služby

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 64 odst. 13 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy č. OOP/3/XX.2005, kterým se stanoví rozsah vyúčtování ceny podle druhu služby .

Opatření obecné povahy se vztahuje na podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou službu elektronických komunikacích prostřednictvím veřejné telefonní sítě elektronických komunikací. Návrh opatření obecné povahy byl zpracován v návaznosti na současně platné opatření Úřadu č. OÚ – 4/S/2000, kterým se stanoví rozsah základního stupně vyúčtování.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 18006/2005-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/3/07.2005-4 zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

APMS  doručeno dne 3. 6. 2005

ČAT  doručeno dne 3. 6. 2005

ČESKÝ TELECOM, a. s.  doručeno dne 3. 6. 2005

Ministerstvo informatiky ČR  doručeno dne 3. 6. 2005

Oskar Mobil a. s.  doručeno dne 3. 6. 2005

Eurotel Praha spol. s. r. o.  doručeno dne 6. 6. 2005

SOS  doručeno dne 6. 6. 2005

ZUI  doručeno dne 6. 6. 2005


 APVTS doručeno dne 7. 6. 2005

Top