VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o ceně ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na základě analýzy relevantního trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ návrhy rozhodnutí o ceně pro níže uvedené společnosti (dále jen „návrhy rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 13. dubna 2016 v částce 08/2016 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/1/04.2016-5.

V souladu s ustanovením § 130 odst. 1 písm. a) Zákona se návrh rozhodnutí předkládá k veřejné konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze podle § 130 odst. 6 Zákona uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí jednotlivá správní řízení.

Konzultované návrhy rozhodnutí ve věci uložení povinnosti:

Air Telecom s.r.o., nástupce, se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO: 04001281

Axfone s.r.o., se sídlem Přípotoční 1519/10c, 100 00 Praha 10 – Vršovice, IČO: 28469500

BT Limited, organizační složka, se sídlem V celnici, 1031/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 70802025

COPROSYS a.s., se sídlem Na Kopci 239, 537 05 Chrudim IV, IČO: 45534152

ČD - Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČO: 61459445

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 04084063

České Radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, IČO: 24738875

Český bezdrát s.r.o., se sídlem Zámečnická 592, 742 58 Příbor, IČO: 25902415

Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 28175492

ha-vel internet s.r.o., se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 25354973

IPEX a.s., se sídlem Roháčova 1095/77, 130 00 Praha, IČO: 45021295

J.S.tel s.r.o., se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 – Nová Město, IČO: 28950763

Nej.cz s.r.o., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČO: 03213595

NEW TELEKOM, spol. s r.o., se sídlem Přípotoční 1519/10c, 100 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 26690471

PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava, IČO: 25816179

RIO Media a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČO: 28216733

sipcz.net s.r.o., se sídlem Hlučínská 515/201, 725 29 Ostrava - Petřkovice, IČO: 29394881

SMART Comp. a.s., se sídlem Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno – Bystrc, IČO: 25517767

Spinoco Czech Republic, a.s., se sídlem Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5, IČO: 24768774

Telco Pro Services, a.s., se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 29148278

T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 64949681

UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 00562262

Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO: 25788001

Konzultované návrhy rozhodnutí ve věci zrušení povinnosti:

xPhoNet CZ s.r.o., se sídlem U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 29047102

za200.cz obchod s.r.o., se sídlem Hlučínská 515, 725 29 Ostrava - Petřkovice, IČO: 29393299

odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.


Stanovisko ÚOHS uplatněné mimo veřejnou konzultaci je uvedeno zde.

Soubory ke stažení
Top