VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, upravený návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

ČTÚ tak učinil po veřejné konzultaci, konané v období od 27. května do 27. června 2022, v níž od připomínkujících subjektů obdržel některé zásadní připomínky, vyžadující rozsáhlejší posouzení a výpočty, ke kterým bylo nutné se v analýze vyjádřit či dotčené kapitoly doplnit. ČTÚ v předkládané verzi analýzy zohlednil obdržené připomínky a dále ČTÚ provedl analýzu finálního rozhodnutí EK ve věci sdílení mobilních sítí v ČR a přijatých závazků dotčenými subjekty, a vyhodnotil jejich dopad na posouzení hospodářské soutěže na trhu mobilních služeb.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. A/3/XX.2022-X lze uplatnit do 1 měsíce od uveřejnění této výzvy, tj. do 19. září 2022.

 

čj. ČTÚ-25 085/2022-611
odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Stanovisko ÚOHS k návrhu opatření obecné povahy.

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Výbor nezávislého ICT průmyslu, z. s.

19.09.2022 - 18:13 Mgr. Martin Dvořák

VNICTP podporuje aktivity vedoucí k napravení stávající nefunkční situace na trhu velkoobchodního přístupu k mobilním službám a to na základě relevantních, kvalitních dat o trhu a jejich odborné analýze. Situaci na trhu vnímáme jako flagrantní dlouhodobé porušování zákona o hospodářské soutěži, dochází zde k zásadnímu stlačování marží a jiným praktikám (vypovídání smluv). Ohledně specifických připomínek k navrhovanému opatření a analýze ČTÚ se odvoláváme na naše minulé komentáře.
Toto stanovisko VNICTP, z. s. týkající se mobilních sítí elektronických komunikací nezastupuje názor společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Mgr. Martin Dvořák

Top