VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/2/XX.2005, kterým se stanoví rozsah položkového vyúčtování ceny

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 44 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) návrh opatření obecné povahy č. OOP/2/XX.2005, kterým se stanoví rozsah položkového vyúčtování ceny.

Opatření obecné povahy se vztahuje na podnikatele poskytující univerzální službu prostřednictvím veřejné telefonní sítě elektronických komunikací. Návrh opatření obecné povahy byl zpracován v návaznosti na současně platné cenové rozhodnutí č. 03/VNS/2000, kterým se stanoví rozsah a maximální cena podrobného rozpisu za jednotlivé hovory uskutečněné z telefonní účastnické stanice.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 18007/2005-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/2/07.2005-5 zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

APMS  doručeno dne 3. 6. 2005

ČAT  doručeno dne 3. 6. 2005

ČESKÝ TELECOM, a. s.   doručeno dne 3. 6. 2005

Ministerstvo informatiky ČR  doručeno dne 3. 6. 2005

ZUI  doručeno dne 5. 6. 2005

Eurotel Praha spol. s. r. o.  doručeno dne 6. 6. 2005

SOS  doručeno dne 6. 6. 2005


 APVTS  doručeno dne 7. 6. 2005

Top