ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 29. listopadu 2022 od žadatele žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žádá o zaslání všech rozhodnutí vydaných Českým telekomunikačním úřadem ve věci porušení ustanovení § 118 odst. 1 písm. i), písm. j) zákona č. 127/2005 Sb., (zákon o elektronických komunikacích), vydaných v letech 2020, 2021 a 2022 a dále o sdělení, kolik celkem případů porušení výše citovaného ustanovení za stejné období bylo Českým telekomunikačním úřadem prošetřováno, i přesto, že nakonec nedošlo k vydání žádného rozhodnutí.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli poskytnuty požadované informace sdělením ze dne 7. prosince 2022.
 

                                                                                                 čj. ČTÚ-53 788/2022-639
oddělení metodiky rozhodování sporů
ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
příloha 1(357.04 KB)
příloha 2(322.89 KB)
příloha 3(353.92 KB)
příloha 4(332.65 KB)
příloha 5(332.61 KB)
příloha 6(319.61 KB)
příloha 7(454.37 KB)
příloha 8(330.95 KB)
příloha 9(375.07 KB)
Top