Analýzy relevantních trhů

Český telekomunikační úřad provádí v intervalu 1 až 5 let analýzu relevantních trhů za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. Analýzu trhu Úřad vydává jako opatření obecné povahy. Interval těchto analýz Úřad zvolí podle situace ve vývoji tržních podmínek.

Český telekomunikační úřad zde zveřejňuje rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou a o uložení povinností takovému subjektu, informace o zahájení analýzy relevantního trhu, informace o rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na nadnárodním trhu, informace o rozhodnutích o uložení, zachování, změně nebo zrušení povinností podniku s významnou tržní silou, informace o rozhodnutí o zákazu neodůvodněného nebo nepřiměřeného zvýhodňování některých koncových uživatelů, nepřiměřeného vzájemného vázání služeb, účtování neúměrně vysokých cen nebo omezování hospodářské soutěže stanovením dumpingových cen uloženém podniku s významnou tržní silou.

13. 9. 2013
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2/09.2013-4, trh č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
12. 3. 2013
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 6
4. 3. 2013
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 7
17. 1. 2013
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 3
21. 12. 2012
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 1
11. 6. 2012
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 2
14. 5. 2012
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 8
7. 3. 2012
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 4
25. 2. 2011
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 5
10. 12. 2010
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/6/12.2010-16, trh č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity
12. 7. 2010
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/1/06.2010-75 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě (společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.)
1. 7. 2010
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/1/06.2010-74 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě (společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.)
20. 5. 2010
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/4/05.2010-6, trh č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě
4. 5. 2010
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/2/04.2010-65 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevním místě (společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.)
26. 4. 2010
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/7/04.2010-27 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 – Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích (společnost MobilKom, a.s.)
23. 4. 2010
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/04.2010-50 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (společnost MobilKom, a.s.)
22. 4. 2010
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/04.2010-47 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (podnikatel Michal Najman)
15. 4. 2010
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/03.2010-16 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (společnost RIO Media a.s.)
15. 4. 2010
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/03.2010-7 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (společnost COPROSYS a.s.)
7. 4. 2010
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/03.2010-2 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (společnost VOLNÝ, a.s.)
7. 4. 2010
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/03.2010-1 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (společnost GTS NOVERA s.r.o.)
7. 4. 2010
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/7/03.2010-20 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 – Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích (společnost MobilKom, a.s.)
7. 4. 2010
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/2/03.2010-4 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě (společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.)
2. 3. 2010
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1/02.2010-5, trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě
15. 10. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3/10.2009-13, trh č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
15. 10. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2/10.2009-12, trh č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
2. 10. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/09.2009-11, trh č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
1. 9. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/18/08.2009-13 ve věci zrušení povinností uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. REM/18/11.2006-70
2. 6. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/7/05.2009-10 ve věci zrušení povinností uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. REM/7/10.2006-67
1. 6. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/18/05.2009-8 – služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům
27. 5. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/7/05.2009-9 ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 (bývalý) – Minimální soubor pronajatých okruhů
7. 5. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/5/04.2009-8 ve věci zrušení povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. REM/5/10.2006-66
7. 5. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/4/04.2009-6 ve věci zrušení povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. REM/4/10.2006-65
5. 5. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/5/04.2009-7 ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 5 (bývalý) – Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
5. 5. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/4/04.2009-5 ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 4 (bývalý) – Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
18. 3. 2009
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýz relevantních trhů č. 1, 2, 6
2. 3. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí čj. 29 432/2007-610/IX. vyř. ve věci změny referenční nabídky zpřístupnění metalického účastnického vedení a referenční nabídky služeb kolokace
12. 2. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/02.2009-5, trh č. 7 – minimální soubor pronajatých okruhů
4. 2. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/5/01.2009-4 ve věci uložení povinnosti podniku s významnou tržní silou
15. 1. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/01.2009-3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
14. 1. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/5/12.2008-16 ve věci  stanovení podniku s významnou  tržní  silou na  relevantním trhu  č. 5 - Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
14. 1. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/12.2008-14 ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 - Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
13. 1. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/3/12.2008-15 ve věci zrušení povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. REM/3/04.2006-14
13. 1. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/4/01.2009-1 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
3. 12. 2008
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýz relevantních trhů č. 3, 4, 7
17. 10. 2008
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/10.2008-13, trh č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
17. 10. 2008
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3/10.2008-12, veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
29. 9. 2008
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
29. 9. 2008
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
10. 3. 2008
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýz bývalých relevantních trhů č. 3, 4, 5

Stránky

Top