VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2012-Y, trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2012-Y, trhu – č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

Připomínky k návrhu OOP č. A/5/XX.2012-Y lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-17 304/2011-609/II. vyř.
odbor analýz trhů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno 29. 3. 2012

GTS Czech s.r.o., doručeno 29. 3. 2012

Vodafone Czech Republic a.s., doručeno 29. 3. 2012

ICT UNIE o.s., doručeno 29. 3. 2012

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 29. 3. 2012

T-Systems Czech Republic a.s., doručeno 29. 3. 2012

České Radiokomunikace a.s., GTS Czech s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s.,
T-Systems Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic  a.s.
, doručeno 29. 3. 2012


Výsledky vypořádání připomínek a stanoviska ÚOHS zde.


Připomínky a stanoviska ÚOHS.

ÚOHS, doručeno 28. 3. 3012

Top