Analýzy relevantních trhů

Český telekomunikační úřad provádí v intervalu 1 až 5 let analýzu relevantních trhů za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. Analýzu trhu Úřad vydává jako opatření obecné povahy. Interval těchto analýz Úřad zvolí podle situace ve vývoji tržních podmínek.

Český telekomunikační úřad zde zveřejňuje rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou a o uložení povinností takovému subjektu, informace o zahájení analýzy relevantního trhu, informace o rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na nadnárodním trhu, informace o rozhodnutích o uložení, zachování, změně nebo zrušení povinností podniku s významnou tržní silou, informace o rozhodnutí o zákazu neodůvodněného nebo nepřiměřeného zvýhodňování některých koncových uživatelů, nepřiměřeného vzájemného vázání služeb, účtování neúměrně vysokých cen nebo omezování hospodářské soutěže stanovením dumpingových cen uloženém podniku s významnou tržní silou.

5. 9. 2007
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/16/08.2007-12 ve věci změny povinností uložených subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
5. 9. 2007
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/16/08.2007-11 ve věci změny povinností uložených subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
5. 9. 2007
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/16/08.2007-10 ve věci změny povinností uložených subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
5. 9. 2007
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/08.2007-25 ve věci změny a zrušení povinností uložených subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
5. 9. 2007
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/08.2007-9 ve věci změny a zrušení povinností uložených subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
5. 9. 2007
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/08.2007-8 ve věci změny a zrušení povinností uložených subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
5. 9. 2007
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/08.2007-7 ve věci změny a zrušení povinností uložených subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
5. 9. 2007
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/08.2007-6 ve věci změny a zrušení povinností uložených subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
5. 9. 2007
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/08.2007-5 ve věci změny a zrušení povinností uložených subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
5. 9. 2007
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/08.2007-4 ve věci změny a zrušení povinností uložených subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
5. 9. 2007
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/08.2007-3 ve věci změny a zrušení povinností uložených subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
5. 9. 2007
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/08.2007-2 ve věci změny a zrušení povinností uložených subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
5. 9. 2007
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/08.2007-1 ve věci změny povinnosti uložené subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
19. 7. 2007
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 12
16. 7. 2007
INFORMACE o postupu Českého telekomunikačního úřadu při změnách povinností uložených podle ustanovení § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikací
4. 1. 2007
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí čj. REM/13/11.2006-72 ve věci uložení povinností subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 13 - Velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací
12. 12. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/5/10.2006-66 ve věci uložení povinností subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 5 - Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
12. 12. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/4/10.2006-65 ve věci uložení povinností subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 4 - Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
8. 12. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/12/10.2006-69 ve věci uložení povinností subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 12 - Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
8. 12. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67 ve věci uložení povinností subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 - Minimální soubor pronajatých okruhů
3. 11. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí čj. 42 684/2006-610/III. vyř. ve věci zrušení povinností subjektu s významným podílem na trhu
3. 11. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí čj. 41 326/2006-610/III. vyř. ve věci zrušení povinností držitele licence s výrazným podílem na trhu
18. 9. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/12/09.2006-62 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 12 - Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
14. 9. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/13/09.2006-63 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 13 – Velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací
14. 9. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/7/09.2006-61 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 – Minimální soubor pronajatých okruhů
14. 9. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/5/09.2006-60 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 5 – Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
14. 9. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/4/09.2006-59 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 4 – Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
24. 8. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/12/08.2006-35, trh č. 12 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
18. 8. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/18/08.2006-34, trh č. 18 – služby šíření rozhlasového televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům
14. 8. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/17/08.2006-33, trh č. 17 – velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích
14. 8. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/14/08.2006-31, trh č. 14 – velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací
14. 8. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/13/08.2006-30, trh č. 13 – velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací
14. 8. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/10/08.2006-32, trh č. 10 – tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti
14. 8. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/08.2006-29, trh č. 7 – minimální soubor pronajatých okruhů
14. 8. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/6/08.2006-28, trh č. 6 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
14. 8. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/08.2006-27, trh č. 5 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
14. 8. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/4/08.2006-26, trh č. 4 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
13. 7. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 17 - velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích
13. 7. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 10 - tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti
13. 7. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 14 - velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací
13. 7. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 5 - veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
13. 7. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 6 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
13. 7. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 13 - velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací
13. 7. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 18 - služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům
13. 7. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 7 - minimální soubor pronajatých okruhů
13. 7. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 12 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
13. 7. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 4 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
28. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/15/06.2006-23, trh č. 15 - přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích
28. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/05.2006-54 ve věci uložení povinností podniku s význanou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
28. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/05.2006-37 ve věci uložení povinností podniku s význanou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Stránky

Top