Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Právě probíhající veřejné konzultace

15. 2. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděly rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích

Uzavřené veřejné konzultace

23. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat speciální koncová zařízení
23. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat zvláštní ceny
18. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2022-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/10/02.2020-1
18. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2022-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2011-11
18. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/7/XX.2022-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení, ve znění pozdějších změn
12. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/xx.2022-y, kterým se stanoví rozsah údajů o individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů vyloučených ze zpřístupnění
12. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz
12. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 10–12,5 GHz
5. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru neukládat v rámci univerzální služby povinnost poskytovat doplňkové služby podle § 38 odst. 2 písm. d) Zákona
4. 5. 2022
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2022-4 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
3. 5. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
2. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru neukládat v rámci univerzální služby povinnost poskytovat přiměřený přístup k internetu
2. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru neukládat v rámci univerzální služby povinnost poskytovat hlasovou komunikační službu
11. 4. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x
7. 4. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/1/xx.2022-y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
7. 4. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/xx.2022-y, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
5. 4. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/xx.2022-Y
8. 3. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k upravenému záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024
8. 3. 2022
SDĚLENÍ o prodloužení lhůty pro uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. A/3/xx.2022-x
2. 3. 2022
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/02.2022-3 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
1. 3. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám
1. 3. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
23. 2. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k upravenému záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024
23. 2. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024
23. 2. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
3. 2. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/xx.2022-Y, trhu č. 2 – vyhrazená velkoobchodní kapacita
28. 1. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí
26. 1. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2021-Y a č. A/3b/xx.2021-Y
22. 12. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
15. 12. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024
15. 12. 2021
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/12.2021-16 pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
15. 12. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2021-YY pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
24. 11. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí
24. 11. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. SP/2/XX.2021-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. SP/2/05.2011-7, kterým se vydává síťový plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí
16. 11. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu podle § 38 odst. 3 Zákona
16. 11. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2021-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám
12. 11. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích
12. 11. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/12/x.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz
12. 11. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2021-YY pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
12. 11. 2021
SDĚLENÍ o prodloužení lhůty pro uplatnění připomínek k návrhům opatření obecné povahy č. A/1/xx.2021-Y a č. A/3b/xx.2021-Y
4. 11. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/2/XX.2021-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků, ve znění pozdějších změn
4. 11. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2021-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn
22. 10. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2021-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě
22. 10. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3b/xx.2021-Y, trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu
22. 10. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/YY.2021-YY, kterým se stanoví podmínky udělování oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty
22. 10. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/14/XX.2021-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5,
30. 9. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/12/xx.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz
24. 9. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2021-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám
23. 9. 2021
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/09.2021-9 pro kmitočtové pásmo 5,925–10 GHz
23. 9. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/XX.2021-Y pro kmitočtové pásmo 5,925–10 GHz

Stránky

Top